Giải toán 4 bài: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ trang 156 sgk

  • 1 Đánh giá

Ở bài trước, các con đã được làm quen với tỉ lệ bản đồ. Đó là chỉ mới học trên lý thuyết. Vậy nếu mang nó ra thực tế các con sẽ tính như thế nào để cho ra được số đo bản đồ và số đo thật. Vậy cùng đến với bài học hôm nay để tìm hiểu kĩ hơn về nội dung này thông qua bài: " Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ".

A. Ví dụ mẫu

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 000, quảng đường Hà Nội - Hải Phòng đo được 102mm. Tìm độ dài thật của quãng đường Hà Nội - Hải Phòng?

Bài giải:

Quãng đường Hà Nội - Hải Phòng dài là:

102 x 1000 000 = 102 000 000 (mm)

102 000 000 = 102 km

Đáp số : 102 km

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 157 - sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Tỉ lệ bản đồ1 : 500 0001 : 15 0001 : 2000
Độ dài thu nhỏ2cm3dm50mm
Độ dài thật....cm....dm.....mm

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 157 - sgk toán lớp 4

Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 200, chiều dài phòng học lớp em đo được 4cm. Hỏi chiều dài thật của phòng học đó là mấy mét?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 157 - sgk toán lớp 4

Trên bản đồ tỉ lệ 1: 2500000, quãng đường thành phố Hồ Chí Minh, Quy Nhơn đo được 27cm. Tìm độ dài thật quãng đường Thành Phố Hồ Chí Minh - Quy Nhơn.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021