Giải câu 2 Bài Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 20 - SGK Toán 4:

Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu): 387; 873; 4738; 10 837.

Mẫu: 387 = 300 + 80 + 7.

Bài làm:

Các con làm tương tự theo mẫu để viết các số tự nhiên thành tổng nhé:

Số 873 được viết thành tổng là: 873 = 800 + 70 + 3.

Số 4 738 được viết thành tổng là: 4 738 = 4 000 + 700 + 30 + 8.

Số 10 837 được viết thành tổng là: 10 837 = 10 000 + 800 + 30 + 7.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021