Giải câu 2 Bài Vẽ hai đường thẳng vuông góc

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 53 - SGK Toán 4:

Hãy vẽ đường cao AH của hình tam giác ABC trong mỗi trường hợp sau:

Giải câu 2 Bài Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Bài làm:

Giải câu 2 Bài Vẽ hai đường thẳng vuông góc

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021