Giải câu 4 Bài Luyện tập chung Toán 4 trang 35

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 36 - SGK Toán 4:

Trả lời các câu hỏi :

a) Năm 2000 thuộc thế kỉ nào?

b) Năm 2005 thuộc thế kỉ nào?

c) Thế kỉ XXI kéo dài từ năm nào đến năm nào?

Bài làm:

a) Năm 2000 thuộc thế kỉ 20 (XX);

b) Năm 2005 thuộc thế kỉ 21 (XXI);

c) Thế kỉ XXI kéo dài từ năm 2001 đến năm 2100.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021