Giải câu 4 bài Giới thiệu tỉ số sgk Toán 4 trang 147

  • 3 Đánh giá

Câu 4: Trang 147 sgk toán lớp 4

Trên bãi cỏ có 20 con bò và có số trâu bằng số bò. Hỏi trên bãi đó có mấy con trâu?

Bài làm:

Có 20 con bò mà số trâu bằng số bò.

Nên số bò là của 20.

  • Số trâu ở trên bãi cỏ là:

20 x = \(\frac{20}{4}\) = 5 (con)

Đáp số : 5 con.

  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021