Giải bài tập 2 trang 152 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 152 - sgk toán lớp 4

Hiệu của hai số là 738. Tìm hai số đó, biết rằng số thứ nhất giảm 10 lần thì được số thứ hai

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Bài giải:

Theo sơ đồ ta có hiệu các phần bằng nhau là:

10 -1 = 9 (phần)

Số thứ hai là: 738 : 9 x 1 = 82

Số thứ hai là: 738 + 82 = 820

Đáp số: Số thứ nhất 82

Số thứ hai 820

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021