Giải bài tập 3 trang 152 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 152 - sgk toán lớp 4

Có 10 túi gạo nếp và 12 túi gạo tẻ cân nặng tất cả là 220 kg. Biết rằng số gạo trong mỗi túi đều cân nặng bằng nhau. Hỏi có bao nhiêu kilogam gạo mỗi loại.

Bài làm:

Bài giải:

Có tất cả số túi gạo là:

10 + 12 = 22 (túi gạo)

Một túi gạo năng số kg là:

220 : 22 - 10 (kg)

10 túi gạo nếp nặng số kg là:

10 x 10 = 100 (kg)

12 túi gạo tẻ nặng số kg là:

220 - 100 = 120 (kg)

Đáp số: gạo nếp 100 kg

gạo tẻ 120kg

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021