Giải khoa học 4 VNEN bài 31: Nhu cầu về không khí, chất khoáng và sự trao đổi chất của thực vật Khoa học lớp 4

Nội dung
 • 2 Đánh giá

Giải bài 31: Nhu cầu về không khí, chất khoáng và sự trao đổi chất của thực vật - Sách hướng dẫn học khoa học 4 tập 2 trang 36 được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Hướng dẫn trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa chi tiết, dễ hiểu giúp các em học sinh nắm bài tốt hơn. Dưới đây là nội dung của bài, mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Bài 31: Nhu cầu về không khí, chất khoáng và sự trao đổi chất của thực vật

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát hình 1, 2 và thảo luận:

 • Cây cần những chất khí nào trong không khí và những khí đó được dùng để làm gì?
 • Trong quang hợp, thực vật hút khí gì và thải ra khí gì? Qúa trình quang hợp xảy ra khi nào?
 • Trong hô hấp, thực vật hút khí gì và thải ra khí gì? Qúa trình hô hấp xảy ra khi nào?
 • Điều gì xảy ra với thực vật nếu một trong hai quá trình trên bị ngừng?
 • Có phải khí Các-bô-níc là thức ăn của thực vật không? Vì sao?

Trả lời:

 • Cây cần khí các-bô-nic và ô xi trong không khí để thực hiện quá trình quang hợp và hô hấp
 • Trong quang hợp, thực vật hút khí Các-bô-níc và thải ra khí ô-xi. Qúa trình quang hợp xảy ra vào ban ngày
 • Trong hô hấp, thực vật hút khí Ô-xi và thải ra khí Các-bô-níc. Qúa trình hô hấp xảy ra vào ban đêm
 • Với thực vật nếu một trong hai quá trình trên bị ngừng thì cây sẽ bị chết.
 • Khí các-bô-níc là thức ăn của thực vật vì nếu không có khí các-bô-níc cây sẽ không thể sống và phát triển bình thường.

2. Quan sát, đọc và thảo luận

 • Trong các cây cà chua ở hình 3a, 3b, 3c, 3d cây nào phát triển tốt nhất? Vì sao? Điều đó giúp em rút ra kết luận gì?
 • Cây cà chua nào phát triển kém nhất, tới mức không ra hoa kết quả được? Vì sao? Điều đó giúp em rút ra kết luận gì?

Trả lời:

 • Trong các cây cà chua ở hình 3a, 3b, 3c, 3d cây cà chua ở hình 3a là phát triển tốt nhất vì cây được bón đầy đủ chất khoáng. Điều đó em rút ra được kết luận khi thực vật được bón đầy đủ các loại chất khoáng thì cây sẽ phát triển khỏe mạnh.
 • Cây cà chua hình 3b là kém phát triển nhất, tới mức không ra hoa kết quả được vì cây thiếu ni tơ. Điều đó em rút ra được kết luận ni-tơ rất cần cho cây, nếu cây thiếu ni-tơ thì cây sẽ phát triển kém.

3. Hoàn thành các sơ đồ

4. Đọc và trả lời

 • Trong trồng trọt, tại sao người ta lại bón phân cho cây?
 • Kể những dấu hiệu của sự trao đổi chất giữa thực vật và môi trường?

Trả lời:

 • Trong trồng trọt, người ta lại bón phân cho cây vì cây ngoài nước và không khí cần phải cung cấp thêm các chất khoáng thì cây mới phát triển tốt, mà trong phân bón lại chứa nhiều các chất cần thiết cho cây như ni-tơ, ka-li...Nên vào từng thời điểm phát triển của cây, người trồng sẽ chăm bón phân cho cây để kích thích cây phát triển mạnh hơn.
 • Những dấu hiệu của sự trao đổi chất giữa thực vật và môi trường:
  • Thực vật lấy từ môi trường khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc trong quá trình hô hấp
  • Thực vật lấy từ môi trường khí các-bô-níc và thải ra khí ô-xi trong quá trình quang hợp.
  • Trong quá trình trao đổi chất, thực vật còn lấy từ môi trường: nước, các chất khoáng; thải ra hơi nước và các chất khoáng khác.

B. Bài tập và hướng dẫn giải

C. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 37 9 sách VNEN khoa học 4 tập 2

Chọn các từ, cụm từ trong khung để điền vào chỗ chấm (...) cho phù hợp (trồng trọt, cây, chất khoáng, bón phân, giai đoạn)

Các loài ..... khác nhau cần các loại ..... với liều lượng khác nhau. Ví dụ: Lúa, ngô, cà chua cần nhiều ni -tơ và phốt-pho; cà rốt, khoai lang, cải củ cần nhiều Ka-li; các loại rau và cây lấy sợi như đay, gai cần nhiều ni-tơ.

Cùng một ...... ở những ...... phát triển khác nhau, nhu cầu về ...... cũng khác nhau.

Trong ......., nếu biết .......... đủ, đúng lúc, đúng cách sẽ cho thu hoạch cao.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 39 sách VNEN khoa học 4 tập 2

Khoanh vào chữ cái đầu câu trả lời đúng:

a. Các yếu tố nào dưới đây cần cho quá trình quang hợp của cây?

A. Nước, nhiệt độ, khí ô-xi

B. Nước, khí các-bô-nic, ánh sáng mặt trời

C. Nước, không khí, bóng tối

b. Qúa trình nào ở thực vật hấp thụ khí ô-xi và thải ra khí các-bô-nic?

A. Thoát hơi nước

B. Quang hợp

C. Hô hấp

c. Cây sẽ thế nào nếu được bón đủ và đúng liều lượng các loại phân mà cây cần?

A. Bị còi cọc, phát triển kém

B. Có thể ra hoa nhưng không tạo thành quả được

C. Ra hoa kết quả được nhưng năng suất thấp

D. Cây phát triển tốt nhất: ra hoa, kết quả và cho năng suất cao

d. Các loại cây rau và cây lấy sợi (như cây đay, cây gai) cần được bón nhiều loại phân nào?

A. Phân đạm và phân lân

B. Tro, rơm, rạ

C. Phân đạm

=> Xem hướng dẫn giải

Giải khoa học 4 VNEN bài 31: Nhu cầu về không khí, chất khoáng và sự trao đổi chất của thực vật được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em nắm được bài, qua đó học tốt môn Khoahoc lớp 4. Chúc các em học tốt.