Giải khoa học 4 VNEN bài 5: Bạn ăn như thế nào để đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể?

  • 1 Đánh giá

Giải bài 5: Bạn ăn như thế nào để đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể? - Sách hướng dẫn học khoa học 4 tập 1 trang 18. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Liên hệ thực tế và trả lời:

a. Kể tên các loại thức ăn mà gia đình em đã dùng trong ba bữa gần đây nhất?

b. Các bữa đó đã đủ 4 nhóm thức ăn chưa?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Đọc và trả lời:

a. Đọc thông tin về các bữa ăn trong ba ngày của bạn Tri: (sgk trang 18)

b. Trả lời câu hỏi:

Các bữa ăn trong ba ngày của bạn Tri đã đủ 4 nhóm thức ăn chưa? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Quan sát và trình bày

a. Quan sát thức ăn được phân chia vào các tầng trong hình "tháp dinh dưỡng" sau: (trang 19 sgk)

b. Dựa vào "tháp dinh dưỡng", lần lượt các bạn giới thiệu:

Những loại thức ăn cần ăn đủ

Những loại thức ăn cần ăn vừa phải

Những loại thức ăn cần ăn có mức độ

Những loại thức ăn cần ăn ít

Những loại thức ăn cần ăn hạn chế.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Đọc và trả lời

a. Đọc nội dung sau: (sgk trang 20)

b. Trả lời câu hỏi:

  • Vì sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn?
  • Em thấy cần bổ sung những loại thức ăn nào để đảm bảo cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Quan sát và lựa chọn

a. Quan sát tranh các loại thức ăn, đồ uống bày bán ở "siêu thị đồ ăn" sau đây: (trang 20 sgk)

b. Lựa chọn tên thức ăn, đồ uống cho 3 ngày và viết vào bảng nhóm

NgàyTên các loại thức ăn
Ngày thứ nhất
Ngày thứ hai
Ngày thứ ba

=> Xem hướng dẫn giải

2. Giới thiệu và thảo luận

C. Hoạt động ứng dụng

2. Tìm hiểu, nhận xét thực đơn bữa ăn của gia đình

a. Ghi lại thực đơn từ 3 đến 7 ngày của gia đình em theo bảng sau:

Ngày thứ/ Bữa ăn

Sáng

Trưa + xế chiều

Tối + khuya

Thứ nhất

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

b. Sự phối hợp các loại thức ăn của gia đình em đã đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng chưa?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 150 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021