Phiếu kiểm tra 3: Chúng em đã học được gì từ chủ đề thực vật và động vật?

  • 1 Đánh giá

Giải bài phiếu kiểm tra số 3: Chúng em đã học được gì từ chủ đề thực vật và động vật? - Sách hướng dẫn học khoa học 4 tập 2 trang 48. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 48 sách VNEN khoa học 4 tập 2

Khoanh vào chữ cái đầu câu trả lời đúng cho câu hỏi: Thực vật cần những yếu tố nào để sống và phát triển bình thường?

A. Đủ nước, ánh sáng

B. Đủ nước, ánh sáng và không khí

C. Đủ nước, ánh sáng, không khí và chất khoáng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 48 sách VNEN khoa học 4 tập 2

Điền từ thích hợp vào chỗ chấm (.....):

A. Trong quá trình hô hấp, thực vật hấp thụ khí ....... và thải ra khí ............

B. Thực vật sử dụng năng lượng ............ để tổng hợp các chất hữu cơ nuôi cây từ khí ......... và ..............

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 48 sách VNEN khoa học 4 tập 2

Hoàn thành sơ đồ trao đổi chất ở động vật

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 48 sách VNEN khoa học 4 tập 2

Viết tên hai sinh vật vào chỗ chấm (....) để hoàn thành chuỗi thức ăn sau:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 48 sách VNEN khoa học 4 tập 2

Vẽ mũi tên chỉ mối quan hệ thức ăn giữa các sinh vật để hoàn thành chuỗi thức ăn sau:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 84 lượt xem