Vẽ mũi tên chỉ mối quan hệ thức ăn giữa các sinh vật để hoàn thành chuỗi thức ăn sau:

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 48 sách VNEN khoa học 4 tập 2

Vẽ mũi tên chỉ mối quan hệ thức ăn giữa các sinh vật để hoàn thành chuỗi thức ăn sau:

Bài làm:

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021