Thảo luận và viết các việc nên làm và không nên làm ở hình 10 vào các cột ở bảng cho phù hợp

  • 1 Đánh giá

5. Thảo luận và hoàn thành bảng

b. Thảo luận và viết các việc nên làm và không nên làm ở hình 10 vào các cột ở bảng cho phù hợp

c. Viết thêm vào bảng những việc làm khác để tiết kiệm nước

Bài làm:

Những việc nên làm

Những việc không nên làm

  • Vặn đủ nước cần sử dụng rồi khóa chặt vòi
  • Lấy lượng nước vừa đủ để sử dụng
  • Báo với thợ sửa khi đường ống dẫn nước vỡ.
  • Xả nước lãng phí, tràn khắp nơi
  • Xả nước phung phí trong khi chỉ sử dụng một lượng ít.
  • Tưới cây nước chảy tràn lan.
  • 37 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021