Nước cần cho cuộc sống của con người, động vật và thực vật như thế nào?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Liên hệ thực tế và trả lời

Nước cần cho cuộc sống của con người, động vật và thực vật như thế nào?

Bài làm:

Nước là một trong những yếu tố cần thiết để duy trì sự sống cho con người, động vật cũng như thực vật. Nước dùng để uống, để sinh hoạt, để phục vụ các hoạt động sản xuất, chăn nuôi. Nếu không có nước, sự sống sẽ không còn tồn tại trên trái đất này.

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021