Người ta đã chia sức gió thành bao nhiêu cấp độ? Gió đến cấp độ nào thì cần đề phòng những thiệt hại do nó gây ra? Gió rất to, dông, bão gây ra những tác hại gì?

  • 1 Đánh giá

4. Đọc và trao đổi

  • Người ta đã chia sức gió thành bao nhiêu cấp độ? Gió đến cấp độ nào thì cần đề phòng những thiệt hại do nó gây ra?
  • Gió rất to, dông, bão gây ra những tác hại gì?

Bài làm:

  • Người ta chia gió thành 13 cấp.Gió bắt đầu từ cấp độ 9, cấp độ 10 trở lên thì cần đề phòng những thiệt hại do nó gây ra.
  • Gió rất to, dông, bão gây ra lũ lụt, sạt lở, thiệt hại của cải, hoa màu và tính mạng của con người.

  • 89 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021