Nếu nước đục chỉ được làm sạch bằng một trong ba cách trên thì đã uống được chưa? Để có nước uống được chúng ta phải làm gì?

  • 1 Đánh giá

c. Trả lời câu hỏi:

  • Nếu nước đục chỉ được làm sạch bằng một trong ba cách trên thì đã uống được chưa?
  • Để có nước uống được chúng ta phải làm gì?

Bài làm:

  • Nếu nước đục chỉ được làm sạch bằng một trong ba cách trên thì chúng ta không nên uống nước đó.
  • Để có nước uống được, chúng ta cần phải đun sôi trước khi uống.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021