Sắp xếp các ô chữ vào bảng 3 cho phù hợp

  • 1 Đánh giá

2. Báo cáo kết quả thực hành

3. Đọc, hoàn thành bảng và trả lời

Sắp xếp các ô chữ vào bảng 3 cho phù hợp

  • Tách được các chất không hòa tan trong nước
  • Khử được vi khuẩn trong nước
  • Không tách được các chất khác lẫn trong nước. Để lại mùi thuốc khử trùng
  • Làm chết phần lớn vi khuẩn, làm bay bớt mùi
  • Không tách được các chất khác lẫn trong nước
  • Không khử được vi khuẩn trong nước

Lọc qua bông, cát, sỏi…

Dùng thuốc khử trùng

Đun sôi

Ưu điểm

Hạn chế

Bài làm:

Lọc qua bông, cát, sỏi…

Dùng thuốc khử trùng

Đun sôi

Ưu điểm

Tách được các chất không hòa tan trong nước

Khử được vi khuẩn trong nước

Làm chết phần lớn vi khuẩn, làm bay bớt mùi

Hạn chế

Không khử được vi khuẩn trong nước

Không tách được các chất khác lẫn trong nước. Để lại mùi thuốc khử trùng

Không tách được các chất khác lẫn trong nước

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 4 VNEN