Miếng bông lọc chai nước nào đen hơn? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

2. Làm thí nghiệm và thảo luận

a. Làm thí nghiệm:

  • Chuẩn bị thêm hai chai rỗng, 2 phễu và hai miếng bông
  • Lót bông vào phễu và đặt vào miệng chai
  • Rót từ từ từng chai nước vào từng phễu (hình 1)

b. Thảo luận: Miếng bông lọc chai nước nào đen hơn? Vì sao?

Bài làm:

Miếng bông lọc chai nước ao (hồ) đen hơn vì chai nước đó chứa nhiều chất bẩn, chất cặn bã. Do đó, khi đổ nước vào phễu thì nước sẽ thấm qua bông chảy vào chai, còn những chất bẩn sẽ đọng lại trên miếng bông khiến miếng bông đen hơn.

  • 100 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021