Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: Phương tiện giao thông nào sau đây không gây ô nhiễm không khí?

  • 1 Đánh giá

2. Làm bài tập và trả lời

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

a. Phương tiện giao thông nào sau đây không gây ô nhiễm không khí?

A. Xe ô tô

B. Xe buýt

C. Xe tải

D. Xe đạp

b. Trả lời những câu hỏi dưới đây:

Câu hỏi

Trả lời

1. Em sống ở đâu? (thành phố/ nông thôn)

2. Theo em, bầu không khí nơi em đang ở tốt lên hay xấu đi? Tại sao?

3. Những người xung quanh em nói gì về ô nhiễm không khí?

4. Ô nhiễm không khí có ảnh hưởng đến sức khỏe, hoạt động hoặc cuộc sống của em không? Nếu có, nó ảnh hưởng như thế nào?

Bài làm:

a. Phương tiện giao thông nào sau đây không gây ô nhiễm không khí?

Đáp án: D. Xe đạp

b. Trả lời câu hỏi:

Câu hỏi

Trả lời

1. Em sống ở đâu? (thành phố/ nông thôn)

Em sống ở nông thôn

2. Theo em, bầu không khí nơi em đang ở tốt lên hay xấu đi? Tại sao?

Theo em, bầu không khí nơi em đang ở xấu đi vì hàng ngày càng có thêm nhiều nhà máy, xe máy, xe ô tô càng nhiều nên bụi bẩn nhiều hơn.

3. Những người xung quanh em nói gì về ô nhiễm không khí?

Những người xung quanh em nói rất nhiều về ô nhiễm không khí vì ô khí ngày càng ô nhiễm, hiệu ứng nhà kính đang ngày càng trầm trọng, nếu chúng ta không hạn chế thải khói bụi vào không khí thì sẽ rất nguy hiểm.

4. Ô nhiễm không khí có ảnh hưởng đến sức khỏe, hoạt động hoặc cuộc sống của em không? Nếu có, nó ảnh hưởng như thế nào?

Ô nhiễm không khí ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, hoạt động và cuộc sống của em. Hằng ngày, em phải hít thở nhiều khói bụi hơn, bầu không khí ô nhiễm, khó thở…

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021