Liệt kê ít nhất ba việc em có thể làm để giảm thiểu thiệt hại khi có bão xảy ra ở địa phương và viết vào vở. Chia sẻ với bạn về những việc làm đó

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

Liệt kê ít nhất ba việc em có thể làm để giảm thiểu thiệt hại khi có bão xảy ra ở địa phương và viết vào vở. Chia sẻ với bạn về những việc làm đó

Bài làm:

Ba việc em có thể làm để giảm thiểu thiệt hại khi có bão xảy ra ở địa phương là:

  • Xem diễn biến thời tiết để báo cho người thân kịp thời đối phó
  • Giúp bố mẹ dọn dẹp và di dời những đồ vật cần thiết tránh mưa bão
  • Cùng mọi người giằng chống nhà cửa, dự trữ thức ăn, nước uống….
  • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021