Nên làm những việc nào trong các hình trên để phòng tránh đuối nước? Vì sao?

  • 3 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát và thảo luận

a. Quan sát các hình dưới đây:

b. thảo luận

  • Nên làm những việc nào trong các hình trên để phòng tránh đuối nước? Vì sao?
  • Không nên làm những việc nào trong các hình trên để phòng tránh đuối nước? Vì sao?

Bài làm:

  • Những việc nên làm trong các hình trên để phòng tránh đuối nước là: hình 2 và hình 5

Vì làm tấm che trên miệng giếng để tránh trẻ em chơi xung quanh trèo lên chơi té xuống giếng. Ngoài ra, khi đi thuyền phải ngồi ngay ngắn để thuyền được thăng bằng, tránh tình trạng lật thuyền.

  • Những việc không nên làm trong các hình trên để phòng tránh đuối nước là: Hình 1, hình 3, hình 4, hình 6.

Vì chúng ta không nên chơi gần sông vì sông dễ xảy ra sạt lở, đuối nước nếu không có người lớn đi kèm và không biết bơi. Ngoài ra, khi đi thuyền chúng ta ngồi không ngay ngắn, thả chân xuống sống khi thuyền đang chạy sẽ khiến thuyền không cân bằng dễ bị lật….

  • 74 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021