Mỗi bước làm sạch nước ở cột A ứng với cụm từ nào ở cột B?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

Quan sát, đọc và thảo luận

a. Quan sát sơ đồ và đọc các bước làm sạch nước: khử sắt, làm lắng, lọc, sắt trùng trong sơ đồ dây chuyền sản xuất và cấp nước sạch

b. Thảo luận: Mỗi bước làm sạch nước ở cột A ứng với cụm từ nào ở cột B?

Bài làm:

Ta nối như sau:

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021