Lựa chọn các cụm từ khí ô-xi, ô-xi và các chất dinh dưỡng, chất dinh dưỡng để điền vào chỗ chấm (..) trong sơ đồ cho phù hợp.

  • 1 Đánh giá

2. Chơi trò chơi "thi ghép chữ vào sơ đồ"

a. Quan sát sơ đồ dưới đây, chú ý những chỗ chấm (...) trong sơ đồ:

b. Lựa chọn các cụm từ khí ô-xi, ô-xi và các chất dinh dưỡng, chất dinh dưỡng để điền vào chỗ chấm (..) trong sơ đồ cho phù hợp.

c. Nhóm nào điền xong nhanh và đúng là nhóm thắng cuộc

Bài làm:

Điền vào chỗ chấm như sau:

  • A. Chất dinh dưỡng
  • B. Khí ô-xi
  • C. Ô-xi và các chất dinh dưỡng
  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 4 VNEN