Lựa chọn các từ, cụm từ: thức ăn, nước uống, phân, nước tiểu để điền vào chỗ chấm (...) trong sơ đồ trên cho phù hợp

  • 1 Đánh giá

2. Quan sát, lựa chọn và viết

a. Quan sát sơ đồ dưới đây

b. Lựa chọn các từ, cụm từ: thức ăn, nước uống, phân, nước tiểu để điền vào chỗ chấm (...) trong sơ đồ trên cho phù hợp

Bài làm:

Điền vào chỗ chấm (....):

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021