Có hai viên nước đá như nhau. Bọc một viên bằng khăn bông. Viên còn lại không bọc. Để cả hai viên đá lên đĩa

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 24 sách VNEN khoa học 4 tập 2

Có hai viên nước đá như nhau. Bọc một viên bằng khăn bông. Viên còn lại không bọc. Để cả hai viên đá lên đĩa

a. Sau một thời gian, viên nước đá nào ít tan chảy hơn?

b. Làm thí nghiệm để kiểm tra dự đoán của mình

Bài làm:

a. Sau một thời gian, viên nước đá bọc bằng khăn bông sẽ ít tan chảy hơn. Vì khăn bông là chất truyền nhiệt kém nên khi viên đá được bọc lại thì nhiệt độ viên đá sẽ không bị thay đổi nhiều nên đá sẽ tan ít hơn so với viên đá còn lại.

b. Làm thí nghiệm (các bạn học sinh tự thực hiện thí nghiệm theo hướng dẫn của đề bài để kiểm tra kết quả).

  • 64 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021