Giải khoa học 4 VNEN bài 12: Nước có những tính chất gì?

  • 1 Đánh giá

Giải bài 12: Nước có những tính chất gì? - Sách hướng dẫn học khoa học 4 tập 1 trang 44. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Thực hiện các hoạt động

a. Lấy một cốc nước uống (hình 1) và một cốc sữa (hình 2)

b. Hãy ngửi và nếm xem nước có mùi gì, vị gì?

c. Quan sát, so sánh màu của nước với màu của sữa.

d. Lấy bảng 1 ở góc học tập và viết kết quả quan sát vào bảng 1:

Nước

Sữa

Vị (em nếm được)

Mùi (em ngửi thấy)

Màu (em nhìn thấy)

=> Xem hướng dẫn giải

2. Làm thí nghiệm

a. Đổ nước lên một tấm kính (hoặc nhựa, gỗ…) đặt nằm nghiêng trên một khay như hình 3 và nhận xét:

  • Nước chảy như thế nào trên mặt kính?
  • Xuống khay, nước chảy tiếp tục như thế nào?

b. Đặt chiếc khăn khô vào khay, đổ từ từ nước vào khăn. Hãy cho biết điều gì xảy ra với chiếc khăn

=> Xem hướng dẫn giải

3. Thực hành và nhận xét

a. Chuẩn bị: Muối, đường, cát và 3 cốc nước, đánh dấu các cốc theo thứ tự 1, 2, 3 (hình 4)

b. Cho một chút đường vào cốc 1, một chút muối vào cốc 2, một chút cát vào cốc 3 rồi khuấy đều.

c. Chất nào tan, chất nào không tan trong nước?

=> Xem hướng dẫn giải

4. Đọc và viết

Viết vào vở các tính chất của nước

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Quan sát và thảo luận

a. Trong các hình từ 5 đến 8, con người sử dụng những tính chất nào của nước

b. Còn các hoạt động nào khác các hoạt động trong hình trên cũng sử dụng những tính chất của nước.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Thảo luận và hoàn thành bảng

Thảo luận và viết vào bảng ứng dụng từng tính chất của nước

Tính chất của nước

Ứng dụng trong thực tế

Chảy từ cao xuống thấp

Ví dụ: Các mái nhà thường được làm nghiêng để nhanh thoát nước khi mưa

Thấm qua một số vật

Không thấm qua một số vật

Hòa tan một số chất

=> Xem hướng dẫn giải


  • 407 lượt xem