Nước chảy như thế nào trên mặt kính? Xuống khay, nước chảy tiếp tục như thế nào?

  • 1 Đánh giá

2. Làm thí nghiệm

a. Đổ nước lên một tấm kính (hoặc nhựa, gỗ…) đặt nằm nghiêng trên một khay như hình 3 và nhận xét:

  • Nước chảy như thế nào trên mặt kính?
  • Xuống khay, nước chảy tiếp tục như thế nào?

b. Đặt chiếc khăn khô vào khay, đổ từ từ nước vào khăn. Hãy cho biết điều gì xảy ra với chiếc khăn

Bài làm:

a. Khi đổ nước vào tấm kính từ trên xuống, nước sẽ lan ra khắp mọi phía.

b. Đặt chiếc khăn khô vào khay, đổ từ từ nước vào khăn. Nước từ từ thấm vào khăn, làm chiếc khăn từ khô chuyển sang ướt.

  • 77 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 4 VNEN