Làm bài tập: Khoanh vào chữ cái đầu câu đúng:

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 4 sách VNEN khoa học 4

a. Khoanh vào chữ cái đầu câu đúng:

A. Âm thanh khi lan truyền ra xa sẽ mạnh lên

B. Càng xa nguồn âm thanh, ta nghe thấy âm thanh càng nhỏ.

C. Âm thanh có thể truyền qua chất rắn, chất khí nhưng không thể truyền qua chất lỏng.

D. Âm thanh chỉ có thể truyền qua chất khí, không truyền qua chất lỏng và chất rắn.

E. Âm thanh có thể truyền qua nước biển

G. Cá dưới ao, hồ có thể cảm nhận được tiếng chận người bước trên bwof là do âm thanh có thể truyền qua chất lỏng.

b. Bạn A gõ tay vào mặt chiếc bàn đặt trong phòng rộng. Bạn B (bình thường về thính giác) đứng ở trong phòng

Khoanh vào chữ cái đầu câu đúng:

A. Bạn B đứng trong phòng và nghe được tiếng gõ, chứng tỏ âm thanh đã lan truyền qua không khí tới tai bạn B

B. Để nghe thấy tiếng gõ thì bạn B phải không cách quá xa bạn A

C. Nếu bạn A gõ tay quá nhẹ thì bạn B không thể nghe thấy tiếng gõ

D. Bạn B càng đứng xa bạn A càng nghe thấy tiếng gõ to hơn

E. Nếu bạn B úp một tai vào mặt bàn còn tai kia bịt lại thì cũng nghe được tiếng gõ.

Bài làm:

a. Câu đúng là:

B. Càng xa nguồn âm thanh, ta nghe thấy âm thanh càng nhỏ.

E. Âm thanh có thể truyền qua nước biển

G. Cá dưới ao, hồ có thể cảm nhận được tiếng chận người bước trên bwof là do âm thanh có thể truyền qua chất lỏng.

b. Câu đúng là:

A. Bạn B đứng trong phòng và nghe được tiếng gõ, chứng tỏ âm thanh đã lan truyền qua không khí tới tai bạn B

B. Để nghe thấy tiếng gõ thì bạn B phải không cách quá xa bạn A

C. Nếu bạn A gõ tay quá nhẹ thì bạn B không thể nghe thấy tiếng gõ

E. Nếu bạn B úp một tai vào mặt bàn còn tai kia bịt lại thì cũng nghe được tiếng gõ.

  • 124 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 4 VNEN