Giải khoa học 4 VNEN bài 2: Cơ thể người trao đổi chất như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Giải bài 2: Cơ thể người trao đổi chất như thế nào? - Sách hướng dẫn học khoa học 4 tập 1 trang 6. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Liên hệ thực tế và trả lời:

a. Để duy trì sự sống hằng ngày, cơ thể người phải lấy những gì từ môi trường?

b. Để duy trì sự sống hằng ngày, cơ thể người phải thải những gì ra môi trường?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Quan sát, lựa chọn và viết

a. Quan sát sơ đồ dưới đây

b. Lựa chọn các từ, cụm từ: thức ăn, nước uống, phân, nước tiểu để điền vào chỗ chấm (...) trong sơ đồ trên cho phù hợp

=> Xem hướng dẫn giải

3. Quan sát, thảo luận và viết

a. Quan sát hình vẽ một số cơ quan của cơ thể người:

b. Đọc kĩ các khung chữ A, B, C, D dưới đây:

  • A. Biến đổi thức ăn, nước uống thành các chất dinh dưỡng, ngấm vào máu đi nuôi cơ thể. Thải ra phân
  • B. Lấy khi O-xi và thải ra khí các-bô-nic
  • C. Lọc máu, tạo thành nước tiểu và thải nước tiểu ra ngoài
  • D. Vận chuyển máu có chứa ô-xi và chất dinh dưỡng đi nuôi tất cả các cơ quan, đem khí các-bô-níc về phổi và các chất thải về thận rồi thải ra ngoài.

c. Mỗi khung chữ trên phù hợp với hình nào trong các hình 1, 2, 3, 4?

d. Viết kết quả vào vở theo mẫu sau: D - 3, ....

=> Xem hướng dẫn giải

4. Đọc và trả lời

a. Đọc nội dung sau: (trang 8 sgk)

b. Trả lời câu hỏi:

  • Qúa trình trao đổi chất giữa cơ thể người và môi trường diễn ra như thế nào?
  • Nhờ các cơ quan nào trong cơ thể người mà quá trình trao đổi chất diễn ra bình thường?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Hoàn thành bảng

a. Quan sát bảng dưới đây

b. Tìm các từ ngữ phù hợp về tên và chức năng của các cơ quan trong cơ thể người thực hiện quá trình trao đổi chất để điền vào chỗ chấm (...) trong bảng:

Lấy vàoTên cơ quanThải ra
(1)............Tiêu hóa(2)....................
Khí ô - xi(3) ..............(4) ...................
Bài tiết

(5) ...................

(6) ...................

=> Xem hướng dẫn giải

2. Chơi trò chơi "thi ghép chữ vào sơ đồ"

a. Quan sát sơ đồ dưới đây, chú ý những chỗ chấm (...) trong sơ đồ:

b. Lựa chọn các cụm từ khí ô-xi, ô-xi và các chất dinh dưỡng, chất dinh dưỡng để điền vào chỗ chấm (..) trong sơ đồ cho phù hợp.

c. Nhóm nào điền xong nhanh và đúng là nhóm thắng cuộc

=> Xem hướng dẫn giải


  • 70 lượt xem