Khoa học 4 VNEN bài 1: Con người cần gì để sống? Giải khoa học 4 VNEN bài 1

  • 1 Đánh giá

Khoa học 4 bài 1: Con người cần gì để sống? được giáo viên KhoaHoc giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo.

A. Hoạt động cơ bản Con người cần gì để sống?

1. Liên hệ thực tế và trả lời:

Những thứ em và mọi người cần cho cuộc sống là gì?

Đáp án

Những thứ em và mọi người cần cho cuộc sống là: thức ăn, nước uống, không khí, ánh sáng, nhiệt độ phù hợp, quần áo, nhà ở, đồ dùng, vui chơi, giải trí, tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè,...

2. Hoàn thành bảng và trả lời:

a. Lấy bảng dưới đây ở góc học tập

STT

Yếu tố và điều kiện sống

Cần để duy trì sự sống

Cần cho cuộc sống

1

Không khí

2

Nước

3

Ánh sáng

4

Nhiệt độ

5

Nhà ở

6

Thức ăn

7

Tình cảm (gia đình, bạn bè)

8

Bệnh viện

9

Phương tiện đi lại

10

Quần áo

11

Trường học

12

Đồ dùng trong nhà

13

Sách, báo

14

Đồ chơi

15

Đồ dùng học tập

16

Điều kiện khác: .......

b. Đánh dấu X vào các cột tương ứng trong bảng cho phù hợp

c. Quan sát bảng và trả lời câu hỏi:

· Con người cần gì để duy trì sự sống?

· Ngoài các yếu tố cần để duy trì sự sống, cuộc sống của con người còn cần gì?

Đáp án

b. Hoàn thành bảng:

STT

Yếu tố và điều kiện sống

Cần để duy trì sự sống

Cần cho cuộc sống

1

Không khí

x

2

Nước

x

3

Ánh sáng

x

4

Nhiệt độ

x

5

Nhà ở

x

6

Thức ăn

x

7

Tình cảm (gia đình, bạn bè)

x

8

Bệnh viện

x

9

Phương tiện đi lại

x

10

Quần áo

x

11

Trường học

x

12

Đồ dùng trong nhà

x

13

Sách, báo

x

14

Đồ chơi

x

15

Đồ dùng học tập

x

16

Điều kiện khác: .......

c. Trả lời câu hỏi:

· Con người cần thức ăn, nước uống, không khí, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp để duy trì sự sống.

· Ngoài ra, con người cũng cần các điều kiện vật chất khác như nhà ở, quần áo, đồ dùng... và các điều kiện tinh thần như tình cảm, vui chơi, giải trí...

3. Quan sát, lắng nghe và nhận xét

4. Đọc và viết

a. Đọc nội dung sau (Sgk trang 4)

b. Viết vào vở câu trả lời cho câu hỏi: Con người cần gì để sống?

Đáp án

Con người cần thức ăn, nước uống, không khí, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp để duy trì sự sống. Ngoải các yếu tố trên, con người cần có các điều kiện vật chất như nhà ở, quần áo, đồ dùng... và các điều kiện tinh thần như tình cảm, vui chơi, giải trí... cho cuộc sống của mình.

B. Hoạt động thực hành

Chơi trò chơi

a. Lấy sơ đồ sau ở góc học tập

Con người cần gì để sống?

b. Các nhóm điền thông tin vào các ô trống trong sơ đồ

c. Nhóm nào điền xong thì treo lên bảng

d. Nhóm nào điền nhanh và đúng là nhóm thắng cuộc

Đáp án

Hoàn thành sơ đồ như sau:

Con người cần gì để sống?

Khoa học 4 bài 1: Con người cần gì để sống? được KhoaHoc biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Khoa học VNEN lớp 4 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập môn Khoa học. Các câu hỏi cùng bài tập đều được giải đáp chi tiết, chính xác nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập đạt kết quả cao, mời các bạn cùng tham khảo.

  • 140 lượt xem