Giải khoa học 4 VNEN bài 16: Một số cách làm sạch nước

  • 1 Đánh giá

Giải bài 16: Một số cách làm sạch nước - Sách hướng dẫn học khoa học 4 tập 1 trang 59. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Thực hành làm sạch nước

a. Mỗi nhóm chọn để thực hành một trong ba cách làm sạch nước (bảng 1):

b. Lấy dụng cụ cần thiết

c. Nhìn và ngửi nước rồi viết kết quả vào vở theo bảng mẫu 2

d. Thực hành làm thí nghiệm và viết kết quả vào vở theo mẫu bảng 2

=> Xem hướng dẫn giải

2. Báo cáo kết quả thực hành

3. Đọc, hoàn thành bảng và trả lời

Sắp xếp các ô chữ vào bảng 3 cho phù hợp

  • Tách được các chất không hòa tan trong nước
  • Khử được vi khuẩn trong nước
  • Không tách được các chất khác lẫn trong nước. Để lại mùi thuốc khử trùng
  • Làm chết phần lớn vi khuẩn, làm bay bớt mùi
  • Không tách được các chất khác lẫn trong nước
  • Không khử được vi khuẩn trong nước

Lọc qua bông, cát, sỏi…

Dùng thuốc khử trùng

Đun sôi

Ưu điểm

Hạn chế

=> Xem hướng dẫn giải

c. Trả lời câu hỏi:

  • Nếu nước đục chỉ được làm sạch bằng một trong ba cách trên thì đã uống được chưa?
  • Để có nước uống được chúng ta phải làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

Quan sát, đọc và thảo luận

a. Quan sát sơ đồ và đọc các bước làm sạch nước: khử sắt, làm lắng, lọc, sắt trùng trong sơ đồ dây chuyền sản xuất và cấp nước sạch

b. Thảo luận: Mỗi bước làm sạch nước ở cột A ứng với cụm từ nào ở cột B?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 71 lượt xem