Giải khoa học 4 VNEN bài 10: Ăn uống thế nào khi bị bệnh?

  • 4 Đánh giá

Giải bài 10: Ăn uống thế nào khi bị bệnh? - Sách hướng dẫn học khoa học 4 tập 1 trang 38. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Đọc thông tin trong hình

2. Quan sát, đọc và thảo luận

a. Quan sát và đọc thông tin trong các hình dưới đây:

b. Thảo luận:

  • Để chống mất nước khi bị bệnh tiêu chảy cần phải làm như thế nào?
  • Khi bị tiêu chảy nên ăn uống như thế nào?
  • Nêu cách nấu cháo muối cho người bệnh ăn.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Đọc và trả lời:

a. Đọc nội dung sau:

b. Trả lời câu hỏi:

  • Khi bị bệnh, người bệnh cần phải ăn uống như thế nào?
  • Nếu người bệnh không ăn uống được thì nên làm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Thực hành xử lí tình huống

a. Đọc tình huống: Bạn em bị tiêu chảy mà ở nhà bạn lại không có ô-rê-dôn. Em sẽ khuyên bạn làm gi?

b. Hướng dẫn bạn cách nấu cháo muối.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 153 lượt xem