Không khí có ở đâu? Không khí có những tính chất gì? Bầu không khí bao quanh trái đất được gọi là gì? Nó có vai trò gì đối với trái đất?

  • 1 Đánh giá

6. Đọc và trả lời

Trả lời câu hỏi:

  • Không khí có ở đâu?
  • Không khí có những tính chất gì?
  • Bầu không khí bao quanh trái đất được gọi là gì? Nó có vai trò gì đối với trái đất?

Bài làm:

  • Không khí có xung quanh mọi vật và các chỗ trỗng bên trong các vật.
  • Không khí có các tính chất: trong suốt, không màu, không mùi, không vị và không có hình dạng nhất định. Không khí có thể bị nén lại hoặc dãn ra.
  • Bầu không khí bao quanh trái đất được gọi là khí quyển. Nó có vai trò làm cho trái đất ấm áp và là hàng rào bảo vệ trái đất khoit những ánh sáng có hại từ mặt trời.

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021