Giải khoa học 4 VNEN bài 33: Chuỗi thức ăn trong tự nhiên

 • 1 Đánh giá

Giải bài 33: Chuỗi thức ăn trong tự nhiên - Sách hướng dẫn học khoa học 4 tập 2 trang 44. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát, đọc và trả lời:

a. Quan sát và đọc nội dung thông tin hình 1

b. Trả lời câu hỏi:

 • Thức ăn của cây ngô là gì?
 • Từ những thức ăn đó, cây ngô có thể tạo ra những chất dinh dưỡng nào nuôi cây?

Trả lời:

 • Thức ăn của cây ngô là nước, các chất khoáng và khí các-bô-níc
 • Từ những thức ăn đó, cây ngô có thể tạo ra các chất dinh dường như đường bột, chất đạm....để nuôi cây.

2. Thực hành vẽ sơ đồ chuỗi thức ăn

a. Quan sát hình 2, 3, 4:

b. Trả lời câu hỏi:

Thức ăn của châu chấu là gì? Thức ăn của ếch là gì?

Trả lời:

 • Thức ăn của châu chấu là lá cây ngô. Thức ăn của ếch là con châu chấu.
 • Sơ đồ chuổi thức ăn gồm các sinh vật: cây ngô, châu chấu, ếch

3. Quan sát, thảo luận và trả lời

a. Quan sát sơ đồ sau:

b. Thảo luận và trả lời:

Kể tên sinh vật được vẽ trong sơ đồ trên

Hãy dùng các từ, cụm từ cáo, thỏ, vi khuẩn để điền vào chỗ chấm (.....) cho phù hợp:

Trong sơ đồ trên, cỏ là thức ăn của ..........., thỏ là thức ăn của........; xác chết của cáo là thức ăn của........, vi khuẩn phân hủy các xác chết tạo thành các chất đơn giản (chất vô cơ) trả lại cho môi trường.

Trả lời:

Các sinh vật được vẽ trong sơ đồ trên: cỏ, thỏ, cáo, vi khuẩn.

Điền vào chỗ chấm:

Trong sơ đồ trên, cỏ là thức ăn của thỏ, thỏ là thức ăn của cáo; xác chết của cáo là thức ăn của vi khuẩn, vi khuẩn phân hủy các xác chết tạo thành các chất đơn giản (chất vô cơ) trả lại cho môi trường.

4. Đọc và trả lời: (sgk)

 • Chuỗi thức ăn là gì?
 • Vẽ sơ đồ một chuỗi thức ăn trong tự nhiên mà em biết?

Trả lời:

 • Chuỗi thức ăn là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ thức ăn với nhau.
 • Sơ đồ một chuỗi thức ăn trong tự nhiên em biết là:

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 46 sách VNEN khoa học 4 tập 2

a. Lấy thẻ tranh các sinh vật và thẻ mũi tên ở góc học tập:

b. Các nhóm thi xem nhóm nào ghép được nhiều chuỗi thức ăn đúng nhất

c. Viết sơ đồ chuỗi thức ăn đã hoàn thành vào vở.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 47 sách VNEN khoa học 4 tập 2

 • Hãy tưởng tượng điều gì xảy ra nếu một mặt xích trong chuỗi thức ăn bị đứt?
 • Nói về vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái Đất?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 152 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021