Úp đĩa lên cốc nước nóng khoảng một phút rồi nhấc đĩa lên. Em nhìn gì trên mặt trong của đĩa? Hiện tượng gì đã xảy ra với nước trong cốc?

  • 1 Đánh giá

2. Làm thí nghiệm và trả lời

a. Chuẩn bị: Một cốc nước nóng, một cái đĩa

b. Úp đĩa lên cốc nước nóng khoảng một phút rồi nhấc đĩa lên

c. Em nhìn gì trên mặt trong của đĩa? Hiện tượng gì đã xảy ra với nước trong cốc?

Bài làm:

Khi úp đĩa lên cốc nước nóng khoảng một phút rồi nhấc lên thì ta thấy trên mặt đĩa có những giọt nước đọng lại. Như vậy, nước nóng trong cốc đã bốc hơi từ cốc lên.

  • 81 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021