Nhúng chìm một chai rỗng có đậy nút kín vào trong nước. Khi mở nút chai ra, em nhìn thấy gì nổi trên mặt nước. Vậy bên trong chai rỗng đó chứa gì?

  • 4 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Thực hiện các hoạt động

2. Làm thí nghiệm xác định trong chai rỗng chứa gì?

a. Chuẩn bị dụng cụ: 1 chậu chứa nước, 1 chai rỗng

b. Cách tiến hành: Nhúng chìm một chai rỗng có đậy nút kín vào trong nước. Khi mở nút chai ra, em nhìn thấy gì nổi trên mặt nước. Vậy bên trong chai rỗng đó chứa gì?

Bài làm:

Khi ta nhúng chìm một chai rỗng có đậy nút kín vào trong nước. Khi mở nút chai ra, em nhìn thấy những bong bóng nhỏ li ti nổi lên trên mặt nước.

=> Như vậy, trong chai rỗng có không khí.

  • 123 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021