Đi quan sát nguồn nước quanh trường, hỏi thêm người lớn và trả lời các câu hỏi sau: Các nguồn nước ở đây trong hay đục? Có rác thải vứt xung quanh nguồn nước không?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Vẽ và triển lãm

2. Điều tra và viết

Phiếu kiểm tra

Đi quan sát nguồn nước quanh trường, hỏi thêm người lớn và trả lời các câu hỏi sau:

1. Các nguồn nước ở đây trong hay đục?

2. Có rác thải vứt xung quanh nguồn nước không?

3. Có nhà tiêu ở gần nguồn nước không?

4. Tình hình sử dụng thuốc trừ sâu, phân hóa học của người dân địa phương như thế nào?

5. Các nguồn nước đó sạch hay ô nhiễm? Vì sao?

6. Những bệnh liên quan đến việc sử dụng nguồn nước ở địa phương?

7. Đề xuất các biện pháp bảo vệ nguồn nước ở địa phương.

Bài làm:

Hoàn thành phiếu kiểm tra

Đi quan sát nguồn nước quanh trường, hỏi thêm người lớn, em đã thu thập được những thông tin sau:

1. Các nguồn nước ở đây đục.

2. Những nguồn nước xung quanh có rác thải vứt bừa bãi.

3. Khu vực nhà tiêu không cần khu vực nguồn nước

4. Do ở thành phố nên người dân ở đây không sử dụng thuốc trừ sâu, phân hóa học.

5. Các nguồn nước ở đây khá ô nhiễm vì nước thải xả ra chưa xử lí, rác thải vứt xuống hồ.

6. Những bệnh liên quan đến việc sử dụng nguồn nước là tiêu chảy, đau mắt, tả, lị….

7. Các biện pháp bảo vệ nguồn nước ở địa phương em là:

    • Xử lí nước thải trước khi xả ra sông, hồ.
    • Bỏ rác thải vào thùng theo đúng quy định
    • Vứt rác thải từ sông, hồ để nguồn nước sạch hơn.
  • 83 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021