Nêu việc làm bảo vệ nguồn nước trong từng hình. Nêu các việc làm khác để bảo vệ nguồn nước mà em biết

 • 1 Đánh giá

6. Quan sát và thảo luận

a. Quan sát kĩ các hình từ 6 đến 11:

b. Thảo luận:

 • Nêu việc làm bảo vệ nguồn nước trong từng hình
 • Nêu các việc làm khác để bảo vệ nguồn nước mà em biết
 • Nêu các việc không nên làm để bảo vệ nguồn nước

Bài làm:

Việc làm bảo vệ nguồn nước trong từng ảnh là:

 • Hình 6: Bỏ rác vào thùng rác
 • Hình 7: Gom rác vào một khu vực rồi xử lí
 • Hình 8: Không phá, làm hư hỏng ống dẫn nước
 • Hình 9: Gom rác thải từ sống, hồ, kênh rạch
 • Hình 10: Xử lí nước thải trước khi đưa ra môi trường
 • Hình 11: Vệ sinh sạch sẽ xung quanh giếng nước.

Các việc làm khác để bảo vệ nguồn nước:

 • Không xả nước vào sông ngòi, hồ ao
 • Làm nắp đậy thành giếng, thùng đựng nước
 • Tuyên truyền và vận động mọi người cùng bảo vệ nguồn nước
 • 142 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 4 VNEN