Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: Việc làm nào dưới đây ứng dụng tính chất không khí có thể nén lại hoặc dãn ra?

  • 1 Đánh giá

2. Làm bài tập

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

a. Việc làm nào dưới đây ứng dụng tính chất không khí có thể nén lại hoặc dãn ra?

A. Quạt mát

B. Bơm xe đạp

C. Rót nước vào chai để đẩy không khí ra ngoài

b. Người vá săm xe đạp thường làm cách nào để phát hiện chỗ săm bị thủng nhỏ?

A. Thái van a và đổ nước vào đẩy săn, xem nước chảy ra ở đâu

B. Bơm căng săm rồi lần lượt nhúng từng đoạn săm vào chậu nước, tìm xem chỗ nào có sủi bọt lên chứng tỏ săm bị thủng ở đó.

C. Làm cả hai cách trên

Bài làm:

a. Việc làm nào dưới đây ứng dụng tính chất không khí có thể nén lại hoặc dãn ra?

Đáp án: A. Quạt mát B. Bơm xe đạp

b. Người vá săm xe đạp thường làm cách nào để phát hiện chỗ săm bị thủng nhỏ?

Đáp án: B. Bơm căng săm rồi lần lượt nhúng từng đoạn săm vào chậu nước, tìm xem chỗ nào có sủi bọt lên chứng tỏ săm bị thủng ở đó.

  • 69 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021