Các bữa ăn trong ba ngày của bạn Tri đã đủ 4 nhóm thức ăn chưa? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

2. Đọc và trả lời:

a. Đọc thông tin về các bữa ăn trong ba ngày của bạn Tri: (sgk trang 18)

b. Trả lời câu hỏi:

Các bữa ăn trong ba ngày của bạn Tri đã đủ 4 nhóm thức ăn chưa? Vì sao?

Bài làm:

  • Các bữa ăn tron ba ngày của bạn Tri chưa đủ 4 nhóm thức ăn.
  • Vì những bữa ăn của bạn còn quá đơn giản, chủ yếu chỉ có rau củ và cơm, các thức ăn chất đạm và chất béo còn rất ít, không đủ cung cấp cho cơ thể.

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 4 VNEN