Viết hoặc vẽ sơ đồ trao đổi chất giữa động vật và môi trường

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 43 sách VNEN khoa học 4 tập 2

Viết hoặc vẽ sơ đồ trao đổi chất giữa động vật và môi trường

Bài làm:

Qúa trình trao đổi chất giữa động vật và môi trường là:

  • Động vật lấy từ môi trường thức ăn, nước, khí ô-xi....
  • Động vật thải ra môi trường các chất cặn bã, khí các-bô-nic, nước tiểu...
  • 50 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 4 VNEN