Đánh dấu X vào các cột tương ứng trong bảng cho phù hợp

  • 1 Đánh giá

2. Hoàn thành bảng và trả lời:

a. Lấy bảng dưới đây ở góc học tập

STTYếu tố và điều kiện sốngCần để duy trì sự sốngCần cho cuộc sống
1Không khí
2Nước
3Ánh sáng
4Nhiệt độ
5Nhà ở
6Thức ăn
7Tình cảm (gia đình, bạn bè)
8Bệnh viện
9Phương tiện đi lại
10Quần áo
11Trường học
12Đồ dùng trong nhà
13Sách, báo
14Đồ chơi
15Đồ dùng học tập
16Điều kiện khác: .......

b. Đánh dấu X vào các cột tương ứng trong bảng cho phù hợp

c. Quan sát bảng và trả lời câu hỏi:

  • Con người cần gì để duy trì sự sống?
  • Ngoài các yếu tố cần để duy trì sự sống, cuộc sống của con người còn cần gì?

Bài làm:

b. Hoàn thành bảng:

STTYếu tố và điều kiện sốngCần để duy trì sự sốngCần cho cuộc sống
1Không khíx
2Nướcx
3Ánh sángx
4Nhiệt độx
5Nhà ởx
6Thức ănx
7Tình cảm (gia đình, bạn bè)x
8Bệnh việnx
9Phương tiện đi lạix
10Quần áox
11Trường họcx
12Đồ dùng trong nhàx
13Sách, báox
14Đồ chơix
15Đồ dùng học tậpx
16Điều kiện khác: .......

c. Trả lời câu hỏi:

  • Con người cần thức ăn, nước uống, không khí, ánh sáng và nhiệt độ phù hợp để duy trì sự sống.
  • Ngoài ra, con người cũng cần các điều kiện vật chất khác như nhà ở, quần áo, đồ dùng... và các điều kiện tinh thần như tình cảm, vui chơi, giải trí...
  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021