Nguồn nước bị ô nhiễm có hại gì đối với sức khỏe con người? Hãy nêu một vài bệnh do dùng nước bị ô nhiễm?

  • 1 Đánh giá

4. Liên hệ thực tế và trả lời

a. Nguồn nước bị ô nhiễm có hại gì đối với sức khỏe con người?

b. Hãy nêu một vài bệnh do dùng nước bị ô nhiễm?

Bài làm:

a. Nguôn nước bị ô nhiễm sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, làm cho con người mắc nhiều loại bệnh do các chất độc hại và các vi sinh vật trong nước gây ra.

b. Một số bệnh do dùng nước bị ô nhiễm là: tiêu chảy, tả, lị, thương hàn, đau mắt,….

  • 70 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 4 VNEN