Thực hành làm "điện thoại dây": Trong trò chơi này, âm thanh đã truyền qua những môi trường nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 5 sách VNEN khoa học 4

Thực hành làm "điện thoại dây"

a. Chuẩn bị dụng cụ: Hai ống giấy (hoặc hai cốc giấy hoặc nhựa), một sợi dây mềm dài (bằng sợi gai hoặc bằng đồng,....)

b. Cách tiến hành:

Chọc thủng đáy của hai ống rồi xâu dây qua

Buộc hai đầu dây lại (Sao cho dây không tuột qua khỏi ống)

Nói "điện thoại": Hai bạn cầm hai ống sao cho sợi dây căng ra, một bạn nói vào miệng một ống, bạn kia áp miệng ống còn lại vào tai để nghe.

c. Thảo luận: Trong trò chơi này, âm thanh đã truyền qua những môi trường nào?

Bài làm:

Theo thí nghiệm trên ta thấy, âm thanh truyền qua hai môi trường đó là không khí và chất rắn (hộp nhựa).

Còn chất lỏng không sử dụng trong thí nghiệm này nên môi trường chất lỏng là không đúng.

  • 46 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 4 VNEN