Tại sao con bọ ngựa trong hình 7b và cây trong hình 8b bị chết?

  • 1 Đánh giá

5. Quan sát và trả lời

Tại sao con bọ ngựa trong hình 7b và cây trong hình 8b bị chết?

Bài làm:

Con bọ ngựa trong hình 7b và cây trong hình 8b bị chết vì không có không khí để con bọ ngựa thở và không có không khí để cây xanh trao đổi khí. Và nó cũng giống như con người, khi không có không khí để thở thì sẽ ngột thở và chết.

  • 37 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021