Đọc tên các loại thức ăn, đồ uống và nối vào ô chữ ở cột A hoặc cột B cho phù hợp

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Làm việc với phiếu học tập

a. Lấy phiếu bài tập ở góc học tập

Đọc tên các loại thức ăn, đồ uống và nối vào ô chữ ở cột A hoặc cột B cho phù hợp

Bài làm:

  • 53 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021