Trả lời câu hỏi: Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu đúng (trang 16)

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 16 sách VNEN khoa học 4

Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu đúng

A. Ánh sáng giúp con người nhìn rõ mọi vật, nhận biết hình ảnh, màu sắc

B. Ánh sáng cần cho sức khỏe của con người

C. Không có ánh sáng tự nhiên, con người vẫn có thể sống bình thường

D. Ánh sáng giúp động vật nhìn rõ mọi vật

E. Ánh sáng giúp vật khỏe mạnh

G. Chỉ có những động vật kiếm ăn vào ban ngày mới cần ánh sáng mặt trời

H. Ánh sáng giúp cho thực vật phát triển tốt, nhờ đó con người, động vật có được thức ăn từ thực vật.

I. Ánh sáng chỉ quan trọng với đời sống động vật, hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới đời sống thực vật.

Bài làm:

Những câu đúng là:

A. Ánh sáng giúp con người nhìn rõ mọi vật, nhận biết hình ảnh, màu sắc

B. Ánh sáng cần cho sức khỏe của con người

D. Ánh sáng giúp động vật nhìn rõ mọi vật

E. Ánh sáng giúp vật khỏe mạnh

H. Ánh sáng giúp cho thực vật phát triển tốt, nhờ đó con người, động vật có được thức ăn từ thực vật.

  • 138 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021