Trong mỗi hình từ 1 đến 7 có các hoạt động gì?

  • 2 Đánh giá

2. Quan sát và trả lời

a. Trong mỗi hình từ 1 đến 7 có các hoạt động gì?

Bài làm:

Hoạt động của mỗi hình từ hình 1 đến hình 7:

  • Hình 1: Bạn nhỏ uống nước
  • Hình 2: Cho cá trong ao ăn
  • Hình 3: Đàn trâu uống nước dưới hồ
  • Hình 4: Bà con nông dân cấy lúa
  • Hình 5: Đập thủy điện Sơn La
  • Hình 6: Các bạn nhỏ bơi lội trong hồ nước
  • Hình 7: Hai đội đang đua thuyền trên sông
  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 4 VNEN