Khoanh vào chữ cái đầu câu đúng:

  • 2 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 29 sách VNEN khoa học 4 tập 2

a. Khoanh vào chữ cái đầu câu đúng

A. Các loài thực vật khác nhau có cùng nhu cầu như nhau về nhiệt độ của mỗi trường sống

B. Các loài động vật khác nhau có thể có nhu cầu khác nhau về nhiệt độ của môi trường sống

C. Nhiệt độ của môi trường sống chỉ quan trọng với đời sống động vật, hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới thực vật.

D. Con người có thể sống trong môi trường có nhiệt độ bất kì mà không cần phải tự điều chỉnh hoặc có những biện pháp khắc phục

b. Nối ý ở cột A với một ý ở cột B cho phù hợp:

Bài làm:

a. Câu đúng là:

Đáp án đúng là: B. Các loài động vật khác nhau có thể có nhu cầu khác nhau về nhiệt độ của môi trường sống

b. Nối cột A với cột B

  • 286 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021