Những thứ em và mọi người cần cho cuộc sống là gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Liên hệ thực tế và trả lời:

Những thứ em và mọi người cần cho cuộc sống là gì?

Bài làm:

Những thứ em và mọi người cần cho cuộc sống là: thức ăn, nước uống, không khí, ánh sáng, nhiệt độ phù hợp, quần áo, nhà ở, đồ dùng, vui chơi, giải trí, tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè,...

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021