Dựa vào "tháp dinh dưỡng", lần lượt các bạn giới thiệu: những loại thức ăn cần ăn đủ, những loại thức ăn cần ăn vừa phải...

  • 1 Đánh giá

3. Quan sát và trình bày

a. Quan sát thức ăn được phân chia vào các tầng trong hình "tháp dinh dưỡng" sau: (trang 19 sgk)

b. Dựa vào "tháp dinh dưỡng", lần lượt các bạn giới thiệu:

Những loại thức ăn cần ăn đủ

Những loại thức ăn cần ăn vừa phải

Những loại thức ăn cần ăn có mức độ

Những loại thức ăn cần ăn ít

Những loại thức ăn cần ăn hạn chế.

Bài làm:

Dựa vào "tháp dinh dưỡng" em thấy:

  • Những loại thức ăn cần ăn đủ là: lương thực, rau, củ, quả
  • Những loại thức ăn cần ăn vừa phải là: cá, tôm, cua, đậu, đỗ, thịt
  • Những loại thức ăn cần ăn có mức độ là: lạc, vừng, dầu ăn, mỡ lợn, phô mai
  • Những loại thức ăn cần ăn ít là: đường
  • Những loại thức ăn cần ăn hạn chế là: muối
  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021